Lekser – én (av utallige) måte å tilpasse på

Det finnes utallige grunner til at barn ikke vil gjøre lekser, og minst like mange måter å tilpasse leksene på. Dette innlegget tar kun for seg to typer oppgaver.

Det å få barna til å gjøre lekser, kan av og til være veldig vanskelig, selv for barn uten diagnose. For barn med Asperger må ofte lekser gi mening for at de skal gjøre dem.

Disse barna er som oftes smarte og skjønner ting som blir gjennomgått på skolen. Repetisjonsoppgaver kan derfor virke meningsløse. Hvorfor skal de lese en tekst 3 ganger? De har lest den én gang, og er ferdig med den. Da gir det ingen mening å lese den flere ganger.

Lekser der barna skal finne svar «mellom linjene» i teksten, blir tatt opp i et annet innlegg. 

Det viktige stikkordet tilpasning

Det er ikke alltid at man får barna til å gjøre akkurat det som står på planen. Da kan det være greit å tilpasse.

Oppgave: Lag et tankekart om en indianerlandsby.

Det første man må gjøre, er å se på målet. Skal barnet lære om indianerlandsbyen eller er målet å lære å lage tankekart?

Om målet er å lære om en indianerlansby, kan dette for eksempel gjøres i Minecraft. Sett deg sammen med barnet, finn ut hvordan en indianer ser ut og lag et indianerskin. Så kan dere sammen finne ut hvordan denne landsbyen kan bygges.

Om målet er å lage tankekart, kan dette lages ut fra hvilket som helst tema. Hva med å legge en stor plakat på gulvet, legge seg sammen med barnet og lage et kart om noe barnet intersserer seg for? Et tankekart om tog, for eksempel. Barnet får bruke kunnskapen om sin særinteresse og lærer samtidig å lage tankekart.

Hovedmålet må være at barnet lærer det han skal og når de målene som er satt opp. Arbeidsmetoden spiller ingen rolle, så lenge lekser blir gjort. Her er det egentlig bare fantasien som setter grenser.


Oppgave: Skriv en historie om polarreven

Se på målet og finn ut om det er å lære om polarreven, eller å skrive en historie. Er det å lære om polarreven, kan dere sammen lage en PowerPoint i stedet. Er det å skrive en historie, kan dere sammen lage en historie om et hvilket som helst dyr.

Barn med Asperger er veldig opptatt av regler og å gjøre ting riktig. Det kan være lurt å avtale endringer med læreren på forhånd.  Kanskje barnet kan lage en avtale sammen med læreren, om at det er lov å gjøre endringer dersom han finner andre måter å lære målet på?

Og er det helt umulig å få barnet til å gjøre lekser, samme hvilke tilpasninger som blir gjort, så snakk med læreren. Kanskje barnet ikke trenger å gjøre lekser. Kanskje det er nok et stressmoment, som barnet ikke trenger, etter en lang dag på skolen?

Photo credit: Philippe Boukobza on VisualHunt.com / CC BY-NC-SA

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *