Skolisser

Mange barn med Asperger og andre autismediagnoser (ASD), har ofte problemer med finmotorikken. Da kan det bli vanskelig å knyte skolissene, og stressnivået kan øke. Heldigvis finnes det hjelp. Plastlisser fra apoteket Apoteket har et alternativ til skolisser. Det er fleksible plastbiter som man putter inn i lissehullene på skoene. Da kan poden lett ta […]

Plassering i klasserommet – for barn med Asperger

Har plasseringen i klasserommet betydning for læringen? For barn med Asperger og andre autismediagnoser (ASD), kan plasseringen være helt avgjørende, både for læring og trivsel. For at barnet skal kunne tilegne seg kunnskap, er det viktig at stressfaktorene er minst mulig. I en uoversiktlig verden, med mange sanseinntrykk, har barnet behov for å få mest mulig kontroll. I et […]