Sånn søker du om ledsagerbevis

Ledsagerbevis blir utstedt til barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne, som trenger følge til diverse aktiviteter – enten kulturarrangementer eller fritidsaktiviteter. Det er ingen rettighet å få ledsagerbevis. En del barn med Asperger og autisme får det på grunn av deres behov for å ha en trygg voksen med seg på arrangement. Det er opp […]