Loader Image

Taxi til skolen – gratis skoleskyss

Tradisjonell skoleskyss som buss, kan være vanskelig for barn med Asperger. Det er for mange uoversiktlige situasjoner og uforutsette ting som kan skje.

 

«Hva om jeg sovner? Hva om jeg glemmer å trykke stoppknappen? Hva om det kommer inn en barnehagegruppe? Hva om noen setter seg ved siden av meg? Hva om bussen er for sein? Hva om bussen ikke kommer? «

Gratis skoleskyss

Barn med Asperger, autisme og andre funksjonshemminger har krav på gratis skyss til skolen. Dette selv om det ikke er «langt nok».

Det du som forelder må gjøre, er å skaffe en legeattest. Om barnet i tillegg går på skole som ikke er barnets nærskole, må legen attestere hvorfor det er viktig at barnet fortsetter å gå på den skolen.

Dersom noen har foreldre som bor hver for seg, og barna er ca like mye hos begge to, har de rett til skoleskyss fra begge hjemmene.

 

Barn med Asperger har rett til taxi til skolen

 

Om du vil lese mer om reglene for skoleskyss, finner du dem på utdanningsdirektoratets sider udir.no. Les «Retten til skyss Udir-3-2009» 

 

No Comments

Give a Reply