Deltakelse i gymtimen

Deltakelse i gymtimen kan ofte være et problem for barn med Asperger. Det er mange grunner til det, og en av dem kan være at de ikke helt vet hva som skal skje.

Hvordan få elever med Asperger til å ha større deltakelse i gymtimen?

Kjersti Tysse Plätzer er toppidrettsutøver og lærer. Hennes beste tips til å få med elever med Asperger i gymtimen, er informasjon på forhånd. Forberedelse og forutsigbarhet er viktige stikkord i denne sammenhengen.

  1. Informasjon og forberedelse god tid i forkant
  2. Individuell del i starten av timen
  3. Lagaktiviteter på slutten, der eleven har mulighet til å trekke seg unna og evventuelt ha individuelle aktiviteter.

+ god kommunikasjon og samarbeid med heimen.

«Min erfaring fra kroppsøvingsfaget er at informasjon er viktig for en elev med aspergers. Jeg informerte om hva som skulle være innholdet i KRØ timene påfølgende uke, tilpasset slik at eleven var med på det som var individuelt og pushet lett på å få eleven med på lagaktiviteter. Når dette ble vanskelig, var eleven med på de individuelle delene (gjerne tidlig i timen) og gikk tur, jogget, eller andre aktiviteter sammen med assistenten. Merket stor forskjell etter at vi tilpasset slik, og både mestringsfølelse, deltagelse og prestasjon ble bedre og bedre.

Kommunikasjon med elev/heimen, gjensidig respekt og å gjøre klart og tydelig for eleven at vi sammen får det til, var avgjørende.
Kjekt å se hvordan de vokser på mestringsfølelsen.

Denne erfaringen har jeg tatt med meg inn til andre elever også, og det funket bra da også.»

Les mer om den vanskelige garderobesituasjonen og hvordan dere kan bedre den, her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *