Loader Image

Asperger – 6 grunner til å ha eget grupperom

Det er mange gode grunner til at barn med Asperger vil ha nytte av et grupperom. 

Et kjent og trygt rom å roe ned på
Fluktmulighet
Mindre sjanse for konflikter i friminutt
Læring uten forstyrrelser
Rommet med det spesielle
Kan være med på å forhindre skolevegring

 

“It takes a village to raise a child. It takes a child with autism to raise the consciousness of the village,”  Coach Elaine Hall

Grupperommet bør ikke brukes som straff. Dette rommet bør være barnets fristed – et sted der han tar seg igjen, roer ned, slapper av og koser seg. Dette bør være skolens ´safe zone´ for barnet. 

Les her om hvordan det kan være greit å innrede et sånt grupperom. 

Give a Reply