Transport til skolen

Tradisjonell skoleskyss som buss, kan være vanskelig for barn med Asperger.

Det er for mange uoversiktlige situasjoner og uforutsette ting som kan skje.

«Hva om jeg sovner? Hva om jeg glemmer å trykke stoppknappen? Hva om det kommer inn en bråkete barnehagegruppe? Hva om noen setter seg ved siden av meg? Hva om bussen er for sein? Hva om bussen ikke kommer? Hva om noen snakker til meg?»

Gratis skoleskyss

Barn med Asperger, autisme og andre funksjonshemminger kan ha krav på gratis skyss til skolen. Dette selv om det ikke er «langt nok».

Det du som forelder må gjøre, er å skaffe en legeattest. Om barnet i tillegg går på skole som ikke er barnets nærskole, må legen attestere hvorfor det er viktig at barnet fortsetter å gå på den skolen.

Dersom noen har foreldre som bor hver for seg, og barna er ca like mye hos begge to, har de rett til skoleskyss fra begge hjemmene.

Sånn søker du:

  1. Få skjema på skolen. Denne får du enten hos konsulenten/administrasjonen eller barnets kontaktlærer.
  2. Legeattest. Ta med skjemaet du fikk på skolen og få legen til å fylle ut. Legen må skrive attest på at barnet har en funksjonshemming og trenger skyss til skolen. Om barnet ikke kan ta rutebuss eller offentlig transport, må dette komme fram i attesten. Det må også krysses av for om barnet kan dele skyss med andre barn.
  3. Lever attesten på skolen. Søknad om skyss på grunn av varig funksjonshemming, sendes via skolen. Du må derfor levere legeattesten til skolen, som igjen sender den videre til fylkeskommunen
  4. Skolen får svar på søknaden og det er skolen som må avtale med taxiselskapet når og hvor barnet skal hentes og leveres.
    Vanlig regel er at barnet har rett på skyss hjem rett etter skolen, men ikke etter SFO. Barn med Asperger og andre autismediagnoser (ASD) har rett på skyss også etter SFO, men ikke etter leksehjelp utenom skoletid.

Les mer hos utdanningsdirektoratet her, Retten til Skyss Udir-3-200 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *