Sånn søker du om ledsagerbevis

Ledsagerbevis blir utstedt til barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne, som trenger følge til diverse aktiviteter – enten kulturarrangementer eller fritidsaktiviteter.

Det er ingen rettighet å få ledsagerbevis.

En del barn med Asperger og autisme får det på grunn av deres behov for å ha en trygg voksen med seg på arrangement.

Det er opp til hver enkelt kommune om de vil utstedte ledsagerbevis til søkeren.

Sånn gjør du det for å søke:

  1. Finn søknadsskjema på kommunens hjemmeside. Du kan også kontakte kommunen og få det der, om det er lettere.
  2. Skriv en god begrunnelse for hvorfor det er viktig at ditt barn har med seg en voksen. Her er det viktig å være nøye. Du kan begrunne søknaden med sosial trening, behov for hjelp i store forsamlinger, lettere for avlastningshjem eller venner å ta han med (avlastning for deg)
  3. Få en uttalelse fra BUP eller fastlege.
  4. Ta 2 identiske passfoto av barnet
  5. Send søknad sammen med passfoto, bekreftelse på diagnose og uttalelse fra BUP/lege til kommunen
  6. Motta svar i posten. Kommunen har plikt til å gi et skriftlig svar ja, eller nei. Det skal også stå hvor omfattende dette vedtaket er, hvilke tjenester barnet har fått innvilget og hvordan dette skal organiseres. I praksis betyr dette at barnet får et kort der det står at hun har rett til å ta med en voksen, uten ekstra kostnad for denne personen.
  7. Klag om eventuelt avslag. Om avslaget går på aldersgrensen kan det være vanskelig å gjennom en klage, men det er verd å prøve.

Noen kommuner har aldergrense på ledsagerbevis. Dette er for at barn under 8/10 år normalt trenger følge til offentlige arrangement eller på offentlig transport. Etter barnet er fylt 8 (eventuelt 10 i noen kommuner) er det forventet at barnet kan gjøre ting på egen hånd. Dersom ditt barn ikke kan gå alene på kino for eksempel, kan dette komme inn som en av grunnene til at du søker.

Det er barnet sitt bevis. Det kan sendes med på avlastning eller brukes av andre voksne. Beviset sier ikke hvem som skal være ledsager, bare at en voksen må være med.

Hvilke steder som godtar ledsagerbevis og hvilke rettigheter det gir, kommer i et annet innlegg.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *