Plassering i klasserommet – for barn med Asperger

Har plasseringen i klasserommet betydning for læringen? For barn med Asperger og andre autismediagnoser (ASD), kan plasseringen være helt avgjørende, både for læring og trivsel.

For at barnet skal kunne tilegne seg kunnskap, er det viktig at stressfaktorene er minst mulig. I en uoversiktlig verden, med mange sanseinntrykk, har barnet behov for å få mest mulig kontroll.

I et klasserom med mange andre elever, skjer det noe hele tiden. Barn med ASD har ofte vanskeligheter med å skille vesentlig fra ikke-vesentlig informasjon. Det kan være vanskelig for disse elevene å «koble ut» det uvesentlige. 

Riktig plassering i klasserommet kan være med på å oppnå målet om å redusere stressfaktorer, innfri behovet for kontroll og være med på å minimere sanseinntrykk.

Hva som er riktig for ditt barn er det du og læreren som vet. Her er noen tips til plassering som kan gjøre hverdagen lettere:

 1. Helt bakerst i klasserommet. 
  De fleste barn med ASD liker å ha kontroll. Derfor liker mange barn å sitte helt bakerst i klasserommet. Da har de kontroll på alt som skjer foran seg, og de har ingen bak seg som kan overraske med plutselige krumspring.
  Ulemper: De har fortsatt ikke kontroll på hva som skjer ved siden av seg, og det er mange sanseinntrykk.
 2. Bak i hjørnet
  Sitter barnet bakerst i hjørnet, er kontroll-radiusen mindre. De har kontroll på absolutt alle i klasserommet og slipper å bruke energi på å tenke på hva som skjer ved siden av seg.
  Ulemper: Denne plasseringen passer ikke særlig godt om barnet blir sliten av sanseinntrykk.
 3. Midten av klasserommet. 
  Her har barnet kontroll på en del av medelevene, men ikke alle. Det er en del sanseinntrykk, mens noen er tatt bort. Fordelen med denne passeringen, er at barnet kan «gjemme seg» i mengden.
  Ulemper: Ikke full kontroll på noen ting – medium kontroll på medelever, medium sanseinntrykk og kan være utsatt for at andre elever ofte går forbi pulten.
 4. Helt fremst
  For barn som har større problemer med sanseinntrykk enn behovet for kontroll, kan plassering fremst i midten være en løsning. Rett foran lærer, der all oppmerksomhet går mot tavla.
  Ulemper: Alt medelevene gjør, skjer bak barnet.

Om det er et grupperom i tilknytning til klasserommet, kan plasseringen gjøres i forhold til det rommet. Mer om det kommer i et annet innlegg.

Her kan du lese mer om hva som kan være greit å ha inne på et grupperom, der barn med asperger og autisme kan roe ned.

og

6 grunner til at det kan være en god idé å ha et eget grupperom 

“What makes a child gifted and talented may not always be good grades in school, but a different way of looking at the world and learning,” Chuck Grassley

Kilder: Kari Steindal ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Psykologtidsskriftet.no, autismeforeningen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *