6 gode grunner til å ha et grupperom

Det er mange gode grunner til at barn med Asperger vil ha nytte av et grupperom. Her får du 6 av dem:

1. Et kjent og trygt rom å roe ned på

Vansker med å forstå det sosiale og andre måter å ta i mot sanseinntrykk, gjør at barn med Asperger lettere blir stresset enn andre barn. Det kan da være greit å ha et eget rom å roe ned på, om stresset blir for stort.

2. Fluktmulighet

Det kan være stressende nok for et barn med Asperger å være redd for å bli stresset. Tanken på at han har et rom å trekke seg tilbake på om stresset blir for stort, kan være med på å gjøre det lettere. Han har en fluktmulighet

3. Mindre sjanse for konflikter i friminutt

Mange barn med Asperger synes friminuttene er vanskelige. Der skjer det mye sosialt som disse barna ikke skjønner så mye av. Om de har mulighet til å roe ned og slappe av før friminuttet starter, kan det være mindre sjans for at de kommer i konflikter.

4. Læring uten forstyrrelser

Det å skulle konsentrere seg om en oppgave, når tusen andre ting skjer rundt, kan være vanskelig i seg selv. For et barn som ikke klarer å skille mellom viktig og u-viktig informasjon, kan dette være tilnærmet umulig. Det er da greit å ha et eget rom der barnet kan konsentrere seg om oppgaven, uten å bli forstyrret.

5. Rommet med det spesielle

Mange barn med Asperger er veldig flinke faglig, men kan ha vansker med å få fram kunnskapen. De kan av og til føle seg dumme. På sitt eget rom, kan de ta med en eller flere klassekamerater de er trygge på. Der kan de vise fram og fortelle om sine spesialinteresser. (særinterreser, men sær høres så sært ut). På den måten får de vist klassekameratene at de ikke er dumme.

6. Kan være med på å forhindre skolevegring

Det å skulle sitte en hel time inne i en klasse, fullt av lyder og andre sanseinntrykk, kan være fryktelig slitsomt. Om barnet har en avtale om å gå ut på grupperommet et lite kvarter før timen er ferdig, kan resten bli utholdbart. Det siste kvarteret (av hver time om nødvendig) kan bli et pusterom, et fristed, er sted der barnet får lov å holde på med sine speisalinteresser og ha det gøy. Dette kan være med på å skape en positiv holdning til skolen, og dermed avverge skolevegring.

“It takes a village to raise a child. It takes a child with autism to raise the consciousness of the village,”  Coach Elaine Hall

Grupperommet bør ikke brukes som straff. Dette rommet bør være barnets fristed – et sted der han tar seg igjen, roer ned, slapper av og koser seg. Dette bør være skolens safe zone for barnet.

Les her om hvordan det kan være greit å innrede et sånt grupperom.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *