Loader Image
Plassering i klasserom, for barn med Asperger

Plassering i klasserom, for barn med Asperger

Hvilken plass barn med Asperger og andre autismediagnoser har i klasserommet kan være avgjørende for trivsel og læring.

For at barnet skal kunne tilegne seg kunnskap, er det viktig at stressfaktorene er minst mulig.

I en uoversiktlig verden, med mange sanseinntrykk, har barnet behov for å få mest mulig kontroll.

Barn med Asperger og andre autismediagnoser har vanskeligheter med å skille vesentlig fra ikke-vesentlig informasjon. I et klasserom med mange andre elever, skjer det noe hele tiden. Det kan da være vanskelig for disse elevene å «koble ut» det uvesentlige.

Riktig plassering i klasserommet kan være med på å oppnå målet om å redusere stressfaktorer, innfri behovet for kontroll og være med på å minimere sanseinntrykk.

Hva som er riktig for ditt barn er det du og læreren som vet, men her er noen tips til plassering som kan gjøre hverdagen litt lettere.

 

 

Til til plasserin i klasserommet for barn med asperger

 

 

Om det er et grupperom i tilknytning til klasserommet, kan plasseringen gjøres i forhold til det rommet. Mer om det kommer i et annet innlegg.

Her kan du lese mer om hva som kan være greit å ha inne på et grupperom, der barn med asperger og autisme kan roe ned.

og

6 grunner til at det kan være en god idé å ha et eget grupperom 

 

“What makes a child gifted and talented may not always be good grades in school, but a different way of looking at the world and learning,” Chuck Grassley

 

Kilder: Kari Steindal ved Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Psykologtidsskriftet.no, autismeforeningen.no

Give a Reply