Loader Image
tips til plassering i klasserommet for barn med asperger syndrom

Plassering i klasserom, for barn med Asperger

Hvilken plass barn med Asperger og andre autismediagnoser har i klasserommet kan være avgjørende for trivsel og læring. For at barnet skal kunne tilegne seg kunnskap, er det viktig at stressfaktorene er minst mulig. I en uoversiktlig verden, med mange sanseinntrykk, har barnet behov for å få mest mulig kontroll. Barn med Asperger og andre autismediagnoser

Read More
aspergertips - knyt skolisser

Problemer med å knyte skolisser

  Det å skulle knyte skolisser, kan for mange være et problem. Når motorikken ikke er den beste, kan det å knote med to lisser som nekter å hekte seg sammen, bli en stor stressfaktor. Heldigvis finnes det mange gode hjelpemiddel ute på markedet. Her er noen av dem.   Plastlisser fra apoteket Apoteket har

Read More
tips om skoleskyss for barn med asperger

Taxi til skolen – gratis skoleskyss

Tradisjonell skoleskyss som buss, kan være vanskelig for barn med Asperger. Det er for mange uoversiktlige situasjoner og uforutsette ting som kan skje.   «Hva om jeg sovner? Hva om jeg glemmer å trykke stoppknappen? Hva om det kommer inn en barnehagegruppe? Hva om noen setter seg ved siden av meg? Hva om bussen er

Read More
Hva bør grupperommet til barn med asperger inneholde

Hva kan grupperom for barn med asperger inneholde

Skjerming er veldig viktig når det kommer til barn med Asperger og autismediganoser. De kan lett bli «overopphetet» av sanseinntrykk og stressnivået øker. Det er da viktig å skjerme disse barna mest mulig. Om man merker at barnet begynner å bli stresset eller sliten, kan det være greit å ha et grupperom å trekke seg

Read More